ویدیو های اموزشی

خب خب اینجا میتون ویدیو های منو ببینی و کلی درس های باحال یادبگیری!

حاصل بیش از 15 سال سابقه تدریس و به کارگیری  به روز ترین زمان ممکن به بهترین سطح یادگیری دست پیدا کنند در اکادمی زبان الهه سیدی روش یادگیری انگلیسی با بقیه متفاوت است